Van Denizi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim DalıVerilen Dersler

 


Fen Bilgisi Web Sitesine
Katkıda BulunanlarFen Bilgisi Anabilim
Dalı Materyal Geliştirme
ve Uygulama Sınıfı

 

 

Fen Teknoloji Toplum
Filmleri ve Makaleleri

 Yürütülen Projeler
ve Etkinlikler

 


Güncellenen Sayfalar
   

              Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Eğitim Fakültesi Bünyesinde Lisans programlarına 1997 - 1998 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Tüm lisans programları iki şubeden oluşup, dört yıllıktır ve her program, sekiz döneme yayılan yaklaşık 160 kredilik ders saatinden oluşmaktadır.
              Görselliğin ön planda olduğu dersler için dizayn edilmiş bir bilgisayar donanımlı sınıf bulunmaktadır.
              Fen Bilgisi Eğitimi Bölümünün amacı, öğretmen adaylarını, analitik düşünme becerilerini güçlendirerek ve problem çözme becerilerini geliştirerek yaşam boyu devam edecek öğrenme süreci için hazırlamaktır.
              Halen Bölümümüzde 6 Yardımcı doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
                                    

  Fen Bilgisi Kavramları

At  Bt  Ct  Çt  Dt  Et  Ft  Gt  Ğt  Ht  It  İt  Jt  Kt  Lt  Mt  Nt  Ot  Öt  Pt  Qt  Rt  St  Şt  Tt  Ut  Üt  Wt  Vt  Xt  Yt  ZtWeb sayfasının ve ders materyallerinin hazırlanmasında;Işık kutusu, Photoshop 8, ABBYY FineReader 8.0'in tanıtım, Adobe Macromedia ürünleri ve FlipAlbum Suit 6 sanal araçların tam sürümleri kullanılmaktadır.
Bu web sayfasındaki veriler ve tüm araçlar DPT 2006-DPT-EF1 Nolu projenin desteği ile oluşturulmuştur.

  
Web Sitesi Sorumlusu;Nasip DEMİRKUŞ & Atilla TEMUR
Güncelleyiş:
21.12.2011

 

 
   
web page counters
web page counters