FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI             Öğrencilerimiz

BİRİNCİ YIL 

                                 I. Yarıyıl                                                                                                                               II. Yarıyıl              

    KODU

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

KODU

DERSİN ADI

T         U

K

 

A

Genel Fizik I

4

0

4

A

Genel Fizik II

4

0

  4  

A

Genel Fizik Lab. I

0

2

1

A

Genel Fizik Lab. II

0

2

1

 
A

Genel Kimya I

4

0

4

A

Genel Kimya II

4

0

4

 

A

Genel Kimya Lab. I

0

2

1

A

Genel Kimya Lab. II

0

2

1

 

A  

Genel Matematik I

4

0

4

A  

Genel Matematik II

4

0

4

 

GK

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I    2    0    2

GK

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II    2    0    2  

GK 

Türkçe I : Yazılı Anlatım    2    0   2

GK 

Türkçe I : Yazılı Anlatım    2    0    2  

GK 

Eğitim Bilimine Giriş    3   0   3

MB 

Eğitim Psikolojisi    3    0    3  

  TOPLAM

 

 19 

4

21

  TOPLAM

 

19 

4

21

 

 

 

 

                      

 

 İKİNCİ YIL

                                             V. Yarıyıl                                                                                                                       VI. Yarıyıl  

     KODU

DERSİN ADI

T

U

K

 

KODU

DERSİN ADI

T         U

K

A

Genel Biyoloji I

4

0

4

A

Genel Biyoloji II

4

0

4

 

A

Genel Biyoloji Lab. I

0

2

1

A

Genel Biyoloji Lab. II

0

2

1

 
A

Genel Fizik III

2

0

2

A

Modern Fiziğe Giriş

2

0

2

 

A

Genel Fizik Lab. III

0

2

1

A

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

 2

0

2

 

A  

Genel Kimya III (Analitik Kimya)   2   2   3

GK

Bilgisayar II    2   2   3  

GK

Bilgisayar I   2   2   3

GK

Yabancı Dil II  

3

0

3

 

GK 

Yabancı Dil I  

3

0

3

GK 

Seçmeli I    2    0    2  

MB

  Öğretm İlke ve Yöntemleri

3

0

3

MB

  Fen-Teknoloji Prog. ve Planlama

 3

0

3

 

  TOPLAM

 

16

8

20

  TOPLAM

 

  18

 

 

                                                   TOPLAM KREDİ TYL 45

 

                                       ÜÇÜNCÜ YIL 

                                      VI I. Yarıyıl                                                                                                                                VII. Yarıyıl

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

A İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 2 0 2 A Genetik ve Biyoteknoloji 2 0 2
A Fizikte Özel Konular 2 0 2 A Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 3 0 3
A Kimyada Özel Konular 2 0 2 A Çevre Bilimi 3 0 3
A İstatistik 2 0 2 A Yer Bilimi 2 0 2
A Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I 2 2 3 A Fen Öğretimi Lab. Uygulamalrı II 2 2 3

GK 

Türk Eğitim Tarihi 2 0 2

GK 

Topluma Hizmet Uygulaması 1 2 2
GK Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2

MB 

Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
MB Öğr. Tek. ve Materyal Tasarımı 2 2 3

MB 

Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
TOPLAM   16 4 18 TOPLAM   18 6 21
       

 

                                                                                                                          DÖRDÜNCÜ YIL  
                                                VIII. Yarıyıl                                                                                                              IX. Yarıyıl  

     KODU

DERSİN ADI

T

U

K

 

KODU

DERSİN ADI    T

U

K

A Biyolojide Özel Konular   2   0   2

  A

Astronomi     2    0    2
A Evrim   2   0   2

  A

Seçmeli I     2    0    2
A Özel Öğretim Yöntemleri II   2   2   3

  A

Seçmeli II     2    0    2
MB Özel Eğitim   2   0   2

  GK

Seçmeli II     2    0    2
MB Okul Deneyimi   1   4   3

  MB

Öğretmenlik Uygulaması     2    6    5
MB Rehberlik   3   0   3

 MB 

Türk Eğt. Sistemi ve Okul Yön.i     2    0    2

MB 

Sınıf Yönetimi  

  2

0

  2

 

 

 

 

 

TOPLAM 

 

14

6

17

  TOPLAM

 

   12

6

  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

TOPLAM KREDİ TYL

153

                                                         T:Haftalık teorik ders saati       U:Haftalık uygulama ders saati      K:Dersin kredisi


                                                                                   LİSANS ÜSTÜ VE DOKTORA SEÇMELİ DERSLERİ

Yrd. Doç. Dr. Atilla TEMUR
I.Dönem
İşlenişte Çoklu Zeka Kuramı ve Uyg.
Fen Bil. Kavram Öğretimi

II.Dönem
Fen Bil. Ve Fen Eğt.
Fen Bil.Eğt. Yeni Yaklaşımlar

Yrd.Doç. Dr. Zeynel BOYNUKARA
I.Dönem
Fen Bilimlerinde Test Gel.Tek.

II.Dönem
Fen Bilimlerinde lab.Kul.Tek.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SELÇUK
I.Dönem
Fen Bil. Arş Yöntemleri.

II.Dönem
Konu Alanı İncelemesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk KESER
I.Dönem
Eğt.Prog.Gel. ve Fen Bil. Eğt.Prog.İnc.

II.Dönem
Fen Bil. Eğt.Temel Sor.ve Çağ. Yak.