Aktif BağışıklıkAktif Bağışıklık

Aktif bağışıklık: Sonradan kazanılman bir bağışıklık olup, genellikle hastalık geçirmekle, sağlıklı iken oluşturulan antikorlarla ve kazandırılır.