Aktif TaşımaAktif Taşıma

Aktif Taşıma

Aktif Taşıma

Aktif Taşıma

Aktif tasıma: Maddelerin düşük konsantrasyonlu ortamda yüksek konsantrasyonlu
ortama enerji harcanmasıyla tapılan bir taşıma şeklidir.