AkyuvarlarAkyuvarlar

Akyuvarlar

Akyuvarlar

Akyuvarlar

Akyuvarlar: Belirli bir şekli olmayan çekirdekli renksiz kan hücreleridir. 1mmз ‘te ortalama 7000 tane bulunur. Kırmızı kemik iliğinde, lenf düğümlerinde ve timüs bezinde üretilir. Görevi vücudu mikroplara karşı korumaktır.