AlaşımAlaşım

Alaşım

Alaşım Vida

Alaşım: İki veya daha fazla metalin meydana getirdiği homojen karışım.