Artezyen SularArtezyen Sular

Artezyen suları: Çanaklaşmış arazilerde iki geçirimsiz tabaka arasında bulunan
geçirimli tabakalardaki yer altı sularının sondaj
açılarak basınçlı bir şekilde dışarıya çıkan kaynak sulara artezyen suyu denir.