ArsenikArsenik

Arsenik: Bazen metal, bazen ametal özellik gösteren bir yarı metal türüdür.