AsitAsit

Asit

Asit

Asit: Ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir