Avagadro sayısı1

2

3

4

5

6,02X10²³ sayısına Avagadro Sayısı denir ve NA sembolü ile gosterilir.