AtıkAtıklar

Evsel Atıklar

Atık: Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir