AtmosferAtmosfer

Atmosfer

Atmosfer

Atmosfer: Dünyayı   çepeçevre kuşatan gazdır