ATPATP

ATP

ATP

ATP

ATP: Canlılarda enerji kaynağı olarak iş gören üç fosforlu,
bir organik bileşik.(Adenozintri fosfat)