AuroraAurora

Aurora

Aurora

Aurora

Aurora:Yüklü parçacıkların dünya yüzeyine geçerek atmosferin tabakalarında başka parçacıklarla birleşir ve parlak bir ışık açığa çıkar.Bu parlak renkli ışıklara Aurora (Kutup Işıkları) denir.