AyırıştırıcılarAyırıştırıcılar

Ayırıştırıcılar

Ayırıştırıcılar

Ayırıştırıcılar

Ayırıştırıcılar

Ayrıştırıcılar: Besin zincirinde belirli bir basamağı olmayan, besinleri diğer canlıların artıkları, ölü organizmaları (bitki ve hayvanları) organik ve inorganik yapılara ayrıştırarak elde ederler.