Bilinçzis AğaçlandırmaBilinçzis Ağaçlandırma

Bilinçsiz ağaçlandırma: Uzmanların kontrolü olmadan yapılan ağaçlandırmanın
diğer canlı bitkilerin olumsuz etkilenmesi ile yapılan ağaçlandırmadır.