BazBaz

Baz

Baz: Ortama hidroksil iyonları sağlayabilen proton alma eğilimi gösteren maddelerdir.