Böbrek taşıBöbrek taşı

Böbrek taşı

Böbrek taşı: Tam olarak bilinmeyen nedenlerle kalsiyum ve azot ve bileşikleri böbreklerde kristalleşip çökelmesiyle oluşur. Bu çökeltiler kum taneleri kadar küçük olabileceği gibi, birbiriyle birleşerek büyük taşlara dönüşmesi sonucu da oluşan taşlardır.