Besin ağıBesin ağı

Besin ağı

Besin ağı

Besin ağı

Besin ağı

Besin A ğı: Birbiriyle bağlantılı olarak bağlı olan besin zincirlerinden oluşur.