Baskın GenBaskın Gen

Baskın Gen

Baskın Gen

Baskın Gen

Baskın (dominat) Gen: Bir alelin, aynı genin diğer bir alelinin bulunmasına rağmen, onun fenotipte belirlemesini durdurarak ve bastırarak tam bir fenotipik etki gösteren bir alel.