BileşikBileşik

Bileşik: Kimyasal değişmeler sonucu iki yada daha çok elementten oluşan ve bunlardan farklı fiziksel ve kimyasal özellik gösteren saf maddelerdir