Bilinçli TarımBilinçli Tarım

Bilinçli Tarım

Bilinçli Tarım

Bilinçli Tarım

Bilinçli Tarım

Bilinçli tarım: Erozyonu engelleyen, toprağa aşırı gübre, su ve ilaç
verilmeden, doğal bitki örtüsünü koruyarak ekosisteme zarar verilmeden yapılan tarımdır.