BeyinBeyin

Beyin

Beyin

Beyin

Beyin

Beyin

Beyin

Beyin: İki yarım küreden meydana gelmiş olup, üzerinde daha çok sayıda sinir hücrelerinin yerleşmesini sağlayan girintili çıkıntılı yapılardan oluşur. Çevresi üç katlı zarla kaplıdır. Dış kısımda ikinci ve üçüncü zar arasında, çarpma ve darbelere karşı bir sıvı bulunur. Öğrenilebilir ve istemli davranışların kontrol merkezidir. Beş duyu organımızın kontrol edildiği yer olup, beden ve ruhsal olaylarımızı yöneltir.(Ör: İşitme, koklama, görme, tat alma, konuşma, yazma, zeka, hafıza, sevinme ve üzülme gibi olayları idare eden organdır.)