CanlıCanlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı

Canlı: Beslenebilen, gelişebilen, hareket edebilen, çoğalabilen, gaz alış verişi yapabilen, artık madde üreten temelde de bir yapısı olan ve bir görevi olan hücre veya hücreler topluluğundan oluşur.