Çiçeksiz BitkiÇiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki

Çiçeksiz Bitki: Üreme organı olarak çiçek bulundurmayan bitkilerdir. Tohum ve meyve oluşturamazlar. Bu bitkilerde kök, gövde, yaprak iyi gelişmemiştir. Klorofil taşıdıklarından fotosentez yapabilirler. (Ör: Kibrit otları, at kuyrukları, eğrelti otları, ciğer otları, ve su yosunları gibi.)