Çekinik GenÇekinik Gen

Çekinik Gen

Çekinik Gen

Çekinik Gen

Çekinik Gen

Çekinik Gen

Çekinik (resesif) Gen: Aynı genin diğer bir alelinin bulunuşu nedeniyle etkisi fenotipte belirmeyen bu nedenle yalnızca homozigot olarak belirlenen gen.