ÇözünmeÇözünme

Çözünme

Maddelerin etkileşimleri sonucu moleküler düzeyde parçalara ayrılmasıdır.