DeplazmolizDeplazmoliz

Deplazmoliz

Deplozmoliz: Hücrenin kendisinden daha az yoğun bir çözelti ortamına konulmasıyla hücre dışından sıvı (ör: su) alarak şişmesine denir.