DiyaframDiyafram

Diyafram: Memelilerde göğüs boşluğunun alt kısmını kaplayan yassı bir şekli olan aşağı ve yukarı doğru kasılıp gevşeyerek göğüs boşlunun hacmini değiştirebilen bir tür kaslı yapıdır.