DifüzyonDifüzyon

Difüzyon: Maddenin yoğunluğunun çok olduğu bir ortamdan az olduğu bir ortama doğru kendiliğinden rastgele hareket etmesi. pasif taşınım.