DamlalıkDamlalık

Damlalık

Damlalık: İçerisindeki sıvıyı dışarıda damlalar şeklinde veren kaptır