DnaDna

Dna

Dna

Dna

Dna

Dna

Dna

Dna

Dna

Dna

Dna

DNA (deoksiribonükleikasit): Her bir nükleotidinde bir deoksiriboz şekerinin bulundurmasıyla karakterize edilen, virüslerin çoğunda, tüm bakterilerde ve hücre çekirdeklerinin kromozomlarında bulunan genetik bilgiyi içeren büyük bir moleküldür.