DonmaDonma

Donma: Sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçmesi