DiyalizDiyaliz

Diyaliz

Diyaliz: Hastanın atardamarından alınan kanın diyaliz sıvısında geçirilir. Hasta kanındaki yüksek konsantrasyonlu üre, düfüzyonla diyaliz sıvısına geçer ve böylece kan üreden temizlenmiş olur.