Eşeye Bağlı KalıtımEşeye Bağlı Kalıtım

Eşeye bağlı kalıtım: Cinsiyete bağlı olan kalıtsal hastalıkların nesilden nesille aktarılmasına denir.