Elektron DağılımıElektron Dağılımı

Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi