ElektrolitElektrolit

Elektrolit

Elektrolit

Elektrolit

Elektrolit

Elektrolit

Elektrolit

Elektrolit

Elektrolit

Elektrolit

Elektrolit: Elektrik akımını geçiren iletken çözeltiye denir.