Elektron MikroskobuElektron Mikroskobu

Elektron Mikroskobu

Elektron Mikroskobu

Elektron Mikroskobu: Elektrostatik ve magnetik alanların elektronlardan yada başka yüklü parçacıklardan oluşan demetleri saptırabilmesi ve odaklayabilmesi prensibi ile çalışan mikroskoptur.