Elektrot



Elektrot

Elektrot

Elektrot

Elektrot

Elektrot

Elektrot

Elektrot

Elektrot: İletken sıvılara batırılan iletken çubuktur.