EmbriyoEmbriyo
.jpg

Embriyo

Embriyo

Embriyo

Embriyo

Embriyo

Embriyo: Bir bitki yada hayvanın erken gelişme evresinde bulunan yapı. Genel olarak tohum, yumurta veya rahimde bulunan yapı olarak adlandırılır.