EnzimEnzim

Enzim

Enzim

Enzim

Enzim

Enzim

Enzim

Enzim

Enzim: Hücrelerde oluşan kimyasal tepkimeleri hızlandırmakla görevli protein yapılı bir bileşik. Çoğunlukla proteinden oluşmuştur. Katalizör özelliği gösterir.