EpidermisEpidermis

Epidermis

Epidermis

Epidermis

Epidermis

Epidermis

Epidermis

Epidermis: Hücre çeperleri mantarlaşmamış koruyucu doku hücrelerinden oluşmuştur. Genellikle tek sıra halinde canlı hücrelerinden meydana gelmiş dokudur.