Erime NoktasıErime Noktası

Erime Noktası

Erime Noktası

Erime Noktası: Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktasına denir