Eylemsizlik TerazisiEylemsizlik Terazisi

Maddelerin eylemsizliğini ölçmeye yarayan bir terazi çeşitidir