ElektrotElektrot

Elektrot: Elektroliz devresinde elektroliz edilen [ayrıştırılan] maddeyle etkileşim halinde olan, çoğunlukla metalden yapılan, iletken tel ya da levha.