FotonFoton Işık

Etkileşime parçacık olarak girip dalga olarak yayılan, durgun kütlesi sıfır, ancak kütle çekim kuvvetinden etkilenen, frekansına bağlı enerjisi ve momentum'u olan, elektromanyetik dalga'yı oluşturan enerji paketçiklerinden her birine verilen ad.