Golgi CisimciğiGolgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği

Golgi Cisimciği: Maddelerin hücre dışına taşınmasını sağlar. Endolazmik retikulumdan oluşan kesecikler topluluğudur. Üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşur.