Gametofit DölGametofit Döl

Gametofit Döl

Gametofit Döl

Gametofit Döl

Gametofit Döl

Gametofit döl: n sayıda kromozom içeren hücrelerden oluşan bir gövde üzerine sarmal bir şekilde dizilmiş, küçük yapraklarla rizoitlerden oluşan bir karayosuna denir.