GenotipGenotip

Genotip

Genotip

Genotip

Genotip

Genotip

Genotip

Genotip: Bir bireyin hücrelerinde ki özel gen kombinasyonu (karmaşık birleşimi)