Gen KlonlamasıGen Klonlaması

Gen Klonlaması

Gen Klonlaması

Gen Klonlaması

Gen Klonlaması

Gen Klonlaması

Gen Klonlaması

Gen klonlaması: Elde edilmek istenilen bir genin; virüs, ve bakteri gibi taşıyıcıya yerleştirerek birlikte konak organizma içersine aktarılma çalışmasını kapsar. İstenilen hedef genin kromozomlardan, uygun bir rekstriksuyon enzimi kullanılmak suretiyle kesilerek çıkartılıp saflaştırılır. Bu genin gönderilmek istenilen yere nakledilmesi için aracı moleküller (vektörler) aracılığıyla transfer edilir.